การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เขื่อนน้ำอูน

การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (กรมชลประทาน) ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 relojes cartier imitacion