ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการปรับปรุงและขยายท่าเทียบเรือ ของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนคร