การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยายของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบันได 
ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา