การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
โครงการท่าเทียบเรือของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ติอต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

คุณจันจิรา แกล้วกล้า
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าแผนกชุมชนสัมพันธ์
81/7 หมู่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร 034-265620

คุณเบญจวรรณ ทองแก้ว
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-713-3888 ต่อ 231 โทรสาร 02-713-3889

 

https://drive.google.com/file/d/1C5rOxI_dewWQcZJ_zs_ffRf91Z4IQDrh/view?usp=sharing