สะพานเชื่อมเกาะตำมะลังกับเมืองสตูล เปิดใช้ปี 65

กรมทางหลวงชนบท ทุ่ม 433 ล. สร้างสะพานเชื่อมเกาะตำมะลังกับเมืองสตูล อำนวยความสะดวกการเดินทางให้ประชาชน คาดเปิดให้ใช้บริการ ปี 2565

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ทช.ได้ใช้งบประมาณ 433 ล้านบาท ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับพระราชทานพระราชานุมัติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนเกาะตำมะลังและประชาชนทั่วไป ให้สามารถเดินทางระหว่างเกาะตำมะลังและแผ่นดินใหญ่ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือการอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ replicas relojes de lujo รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมง ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. คมนาคม

นายปฐม กล่าวว่า ทช.ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ของตำบลตำมะลัง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ทช.จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ

จากนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการดังกล่าวเมื่อปี 2560 และในปี 2563 ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับพื้นเตรียมตอกเสาเข็มฐานราก คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2565

 

ข่าวสด