งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน พร้อมครุภัณฑ์และตกแต่งภายใน

Narrative Description

  เป็นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน พร้อมตกแต่งภายใน ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต 52 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น ที่จอดรถชั้นใต้ดิน 3 ชั้น และเป็นอาคารเขียวตามเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว (Leadership in Energy & Environmental Design : LEED) ประเภท NC Version 2009 ของ U.S. Green Building Council มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารประมาณ 18,000 ตารางเมตร

Services Description

งานบริการที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 
•งานด้านสถาปัตยกรรม
•งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน
•งานภูมิสถาปัตยกรรม
•งานวิศวกรรมโครงสร้าง
•งานวิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง-สื่อสาร)
•งานวิศวกรรมเครื่องกลระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
•งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
•งานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
•งานระบบรักษาความปลอดภัย
•งานลิฟต์และบันไดเลื่อน
•งานออกแบบกราฟิก ป้าย และสัญลักษณ์
•งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
•งานระบบโสตทัศนูปกรณ์
•งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานอื่น ๆ ให้เป็นไปตามแบบรูป
 

Name of Project งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน พร้อมครุภัณฑ์และตกแต่งภายใน
Location กรุงเทพมหานคร
Client สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Duration
Project Cost