งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือ ของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Narrative Description

     ท่าเทียบเรือจัมโบ้ เจตตี้ เป็นท่าเทียบเรือที่ได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ให้สามารถใช้เป็นท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสได้ จำนวน 2 ท่า แต่ละท่ามีความยาว 69 เมตร ความกว้าง 12 เมตร พื้นที่หน้าท่ารวมกัน 1,656 ตารางเมตร และมีแผนที่จะทำการปรับปรุงขยายความยาวท่าเทียบเรือเพิ่มอีก 25 เมตร และก่อสร้างโกรกสำหรับสินค้าเทกอง จำนวน 1 โกรก เพื่อเพิ่มความสามารถให้เรือลำเลียงสินค้าขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•การศึกษารายละเอียดของโครงการและให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารสำคัญ และงานออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้าง/งานระบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ EIA
•การศึกษา replicas de bolsos สำรวจและเก็บข้อมูลสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
•การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
•การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
•การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Mitigation Measure) และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (monitoring Program)

Name of Project งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือ ของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Location จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Client บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด
Duration
Project Cost