งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Narrative Description

           ท่าเทียบเรือของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นท่าเรือสินค้าเกษตร
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน (นครชัยศรี) มีความยาวหน้าท่า ประมาณ 80 เมตร พื้นที่หลังท่า ประมาณ 70 ไร่ ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ต้องการจะจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส ได้

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•การศึกษารายละเอียดของโครงการและให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารสำคัญ และงานออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้าง/งานระบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ EIA
•การศึกษา สำรวจและเก็บข้อมูลสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
•การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
•การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Name of Project งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Location จังหวัดนครปฐม
Client บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)/น้ำมันพืชองุ่น
Duration
Project Cost