บริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1

Narrative Description

         เป็นงานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย บริเวณใต้คลองแสนแสบ คลองสามวา คลองสองต้นหนุน และงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ติดคลองแสนแสบฝั่งใต้ มีนบุรี บนพื้นที่ 3-2-69 ไร่ ประกอบด้วยระบบดังนี้
1) ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียหลัก เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1,000 มม. และท่อรวบรวมน้ำเสียรอง เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 600 มม. รวมความยาว 4.656 กม. บ่อดักน้ำเสีย บ่อพักน้ำเสีย พร้อมงานเชื่อมท่อจากบ่อดักน้ำเสียกับระบบรวบรวมน้ำเสีย
2) ระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารบำบัดน้ำเสียฤดูแล้ง 10,000 ลบ.ม./วัน และช่วงฝนตก 32,200 ลบ.ม./วัน

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•บริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ตรวจสอบแผนการก่อสร้าง ตรวจสอบพิจารณาเสนอแนะให้ความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขแบบเพื่อแก้ปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามสัญญาและมาตรฐานการก่อสร้าง
•ควบคุมการทดสอบการเดินระบบ และควบคุมการฝึกอบรม
•ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบต่อรายงาน/เอกสารของผู้รับจ้างก่อสร้าง

 

Name of Project บริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1
Location จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Client กรุงเทพมหานคร
Duration
Project Cost