ปั้น‘เกาะมันใน’ ระยอง สู่โมเดลทรัพยากรทะเล

เกาะมันใน ครอบคลุมพื้นที่ 137 ไร่ ในพื้นที่ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง นับเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง และยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจ.ระยองอีกด้วย แต่หลายปีที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่เกาะใกล้แนวชายฝั่งและในทะเล  ที่เป็น
แหล่งอาศัยของทรัพยากรสัตว์ป่า สัตว์ทะเล และนกที่มีความหลากหลาย เริ่มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ ของมนุษย์ หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผลกระทบมากขึ้น

ขณะที่งานด้านการศึกษาวิจัย และพัฒนาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ค่อนข้างมีความซับซ้อน จึงมีความจำเป็นที่
ต้องบูรณาการระหว่างหน่วยงานอื่น รวมทั้งภาคประชาชน ชุมชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงด้านองค์ความรู้
บุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การดำเนินงานด้านระบบนิเวศทางทะเลของประเทศครอบคลุมที่ในทุกมิติ

ล่าสุดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ โดย ดร.ปิ่นสักก์ พร้อมด้วย 
นายสัตวแพทย์เกษตร สุเตชะ นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และ น.ส.แนนซี่ ลิน กิ๊บสัน ประธาน
กรรมการมูลนิธิรักสัตว์ป่า ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ที่กรมทรัพยากรทางทะลและชายฝั่ง
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯเพื่อมุ่งหวังให้เกาะมันใน จ.ระยอง replicas bolsos เป็นต้นแบบพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้นกอพยพและนกธรรมชาติ

รูป : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย