งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง

Narrative Description

          โครงการตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยท่าเทียบเรือจำนวน 3 ท่า เพื่อการขนถ่ายถ่านหินและสินค้าทั่วไป มีขนาดความยาวหน้าท่า 30 เมตร 44 เมตร และ 50 เมตร และมีแผนจะก่อสร้างท่าเทียบเรือเพิ่มเติมอีก 1 ท่า ความยาวหน้าท่าประมาณ 24.5 เมตร ความกว้าง 19 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารปิดคลุมท่าเทียบเรือทั้ง 4 ท่า และติดตั้งสายพานลำเลียงแบบระบบปิด เชื่อมระหว่างท่าเทียบเรือไปยังลานกองเก็บและโรงงานคัดขนาดถ่านหินซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของทางหลวงหมายเลข 3467 (นครหลวง-ท่าเรือ)

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•การศึกษารายละเอียดของโครงการและให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารสำคัญ และงานออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้าง/งานระบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ EIA
•การศึกษา สำรวจและเก็บข้อมูลสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
•การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
•การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
•การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Mitigation Measure) และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (monitoring Program)

 

Name of Project งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง
Location จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Client บริษัท เอจีอี เทอร์มินัล จำกัด (บริษัทในเครือเอเซียกรีน)
Duration
Project Cost